மூடு

இருளர் இன குடும்பங்களுக்கு செஞ்சிலுவை சங்கம் சார்பாக தற்காலிக தங்கும் கூடாரத்தினை மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கினார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 20/12/2021

இருளர் இன குடும்பங்களுக்கு செஞ்சிலுவை சங்கம் சார்பாக தற்காலிக தங்கும் கூடாரத்தினை மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கினார்