மூடு

இலங்கை தமிழ் அகதிகளுக்கு கொரோனா நிவாரண நிதியை மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் வழங்கினார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 20/07/2021

இலங்கை தமிழ் அகதிகளுக்கு கொரோனா நிவாரண நிதியை மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் வழங்கினார்கள்

Sri Lankan 4

Sri Lankan 5 Corona relief