மூடு

கப்பலோட்டிய தமிழன் வ.உ.சிதம்பரனார் அவரகள் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நகரும் புகைப்பட கண்காட்சியினை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/12/2021

கப்பலோட்டிய தமிழன் வ.உ.சிதம்பரனார் அவரகள் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நகரும் புகைப்பட கண்காட்சியினை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார்