மூடு

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கான இலவச தொலைசுகாதார சேவை, மாவட்ட ஆட்சியரால் துவக்கி வைக்கப்பட்டது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 29/09/2021

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கான இலவச தொலைசுகாதார சேவை, மாவட்ட ஆட்சியரால் துவக்கி வைக்கப்பட்டது