மூடு

செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் சமத்துவ நாள் உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 14/04/2022

செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் சமத்துவ நாள் உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது