மூடு

நந்திவரம்-கூடுவாஞ்சேரி நகராட்சி புதிய அலுவலகக் கட்டிடம் கட்டும் பணியினை மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/01/2023

நந்திவரம்-கூடுவாஞ்சேரி நகராட்சி புதிய அலுவலகக் கட்டிடம் கட்டும் பணியினை மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்