மூடு

மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இருளர்கள் மற்றும் பழங்குடியின பயனாளிகளுக்கு இலவச வீட்டு மனை பட்டா மற்றும் நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கினார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/11/2021

மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இருளர்கள் மற்றும் பழங்குடியின பயனாளிகளுக்கு இலவச வீட்டு மனை பட்டா மற்றும் நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கினார்