மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் அனைத்து துறைகளிலும் செயல்படுத்தும் திட்டங்களை ஒருங்கிணைக்கும் கலந்தாய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/07/2021

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் அனைத்து துறைகளிலும் செயல்படுத்தும் திட்டங்களை ஒருங்கிணைக்கும் கலந்தாய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது