மூடு

தொடர்பு கொள்ள

மாவட்ட ஆட்சியர்

மாவட்ட ஆட்சியரகம்,
செங்கல்பட்டு – 603001.

தொலைபேசி : +91-044-27427412,27427413
முகாம் அலுவலகம் : +91-044-27427417,27427418
நிகரி எண் : 
மின்னஞ்சல் : collr-cpt[at]nic[dot]in

வலைதள தகவல் மேலாளர்

மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர்(பொது),

மாவட்ட ஆட்சியரகம்,
செங்கல்பட்டு – 603001.

தொலைபேசி : 
நிகரி எண் : 
மின்னஞ்சல் :