மூடு

வளர்ச்சித்துறை

வளர்ச்சித்துறை
பெயர் மொத்தம்
ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் 8
கிராம ஊராட்சிகள் 359

 

ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்
வ.எண் ஊராட்சி ஒன்றிய பெயர் கிராம ஊராட்சிகள் எண்ணிக்கை
1 அச்சிறுப்பாக்கம் 59(PDF 643 KB)
2 மதுராந்தகம் 58(PDF 486 KB)
3 செயிண்ட் தாமஸ் மவுண்ட் 15(PDF 366 KB)
4 திருக்கழுக்குன்றம் 54(PDF 480 KB)
5 சித்தாமூர் 43(PDF 46 KB)
6 காட்டாங்கொளத்தூர் 39(PDF 631 KB)
7 லத்தூர் 41(PDF 396 KB)
8 திருப்போரூர் 50(PDF 487 KB)