மூடு

மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் “நீங்கள் நலமா” என்ற புதிய திட்டத்தில் பயனாளிகளிடம் நேரடியாகத் தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு அவர்களின் கருத்துகள் மற்றும் அரசு நலத்திட்டங்கள் குறித்த கேட்டறிந்தார் -31.05.2024

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 05/06/2024

செய்தி வெளியீடு எண் 175 நாள் 31.05.2024 (View 58KB PDF)

Inspection