மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டி:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாவட்ட ஆட்சியர், அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனையின் வரலாறு கண்காட்சி வாகனத்தை பார்வையிட்டார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/07/2022

மாவட்ட ஆட்சியர், அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனையின் வரலாறு கண்காட்சி வாகனத்தை பார்வையிட்டார்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாவட்ட ஆட்சியர் மகளிர் சுயஉதவி குழுக்களுக்கு கடனுதவி வழங்கினார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/07/2022

மாவட்ட ஆட்சியர் மகளிர் சுயஉதவி குழுக்களுக்கு கடனுதவி வழங்கினார்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தலைமைச்செயலாளர் அவர்கள் மாமல்லபுரத்தில் உலக அளவிலான 44-வது சதுரங்க ஒலிம்பியாட் போட்டி தொடர்பான, முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/07/2022

தலைமைச்செயலாளர் அவர்கள் மாமல்லபுரத்தில் உலக அளவிலான 44-வது சதுரங்க ஒலிம்பியாட் போட்டி தொடர்பான, முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டார் (View 85KB PDF)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தற்காலிக ஆசிரியர் நியமனம் – பத்திரிக்கை செய்தி : 113

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/07/2022

தற்காலிக ஆசிரியர் நியமனம் – பத்திரிக்கை செய்தி : 113(View 229KB PDF)  

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாவட்ட கருவூல அலுவலகத்தில் ஓய்வூதியர்களுக்கான வருடாந்திர நேர்காணல் முகாமை மாவட்ட ஆட்சியர் பார்வையிட்டார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/07/2022

மாவட்ட கருவூல அலுவலகத்தில் ஓய்வூதியர்களுக்கான வருடாந்திர நேர்காணல் முகாமை மாவட்ட ஆட்சியர் பார்வையிட்டார்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மருத்துவர்கள் தினம் – மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் சிறப்பாக மருத்துவ சேவை புரிந்த மருத்துவர்களுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்களை வழங்கினார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/07/2022

மருத்துவர்கள் தினம் – மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் சிறப்பாக மருத்துவ சேவை புரிந்த மருத்துவர்களுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்களை வழங்கினார்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தமிழ்நாடு மருத்துவப் பணிகள் கழகம் சார்பில் கட்டப்படவுள்ள மருந்து கிடங்கு அமைக்கும் இடத்தை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/06/2022

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தமிழ்நாடு மருத்துவப் பணிகள் கழகம் சார்பில் கட்டப்படவுள்ள மருந்து கிடங்கு அமைக்கும் இடத்தை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்  

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மாவட்ட கண்காணிப்பு குழு கூட்டம் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/06/2022

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மாவட்ட கண்காணிப்பு குழு கூட்டம் நடைபெற்றது

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/06/2022

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாண்புமிகு மருத்துவம், மருத்துவக் கல்வி மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சர் அவர்கள் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை பயனாளிகளுக்கு வழங்கினார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/06/2022

மாண்புமிகு மருத்துவம், மருத்துவக் கல்வி மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சர் அவர்கள் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை பயனாளிகளுக்கு வழங்கினார்(View 70KB PDF)

மேலும் பல