மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டி:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு 31-05-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/06/2023

மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு 31-05-2023

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வருவாய் தீர்வாயம் 30-05-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/05/2023

வருவாய் தீர்வாயம் 30-05-2023

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் சார்பில் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் தொடர்பான ஆய்வுக்கூட்டம் 26.05.2023 அன்று நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/05/2023

தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் சார்பில் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் தொடர்பான ஆய்வுக்கூட்டம் 26.05.2023 அன்று நடைபெற்றது

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மக்கள் தொடர்பு திட்ட முகாம்-25.05.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/05/2023

மக்கள் தொடர்பு திட்ட முகாம்-25.05.2023

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தலைமைச் செயலாளரின் ஆய்வு 21-05-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/05/2023

தலைமைச் செயலாளரின் ஆய்வு 21-05-2023

மேலும் பல