மூடு

புள்ளிவிவர அறிக்கை

Filter Document category wise

வடிகட்டி

புள்ளிவிவர அறிக்கை
தலைப்பு தேதி View / Download
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2022-23 19/12/2023 பார்க்க (3 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2021-22 23/01/2023 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2020-21 21/12/2021 பார்க்க (3 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2019-20 20/07/2021 பார்க்க (3 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2017-18 (ஒருங்கிணைந்த முந்தைய காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திற்குறியது) 10/01/2020 பார்க்க (2 MB)