மூடு

திருமண உதவி திட்டம்

தேதி : 10/01/2020 - | துறை: சமூக நலம்

தகுதி :

  • திருமணத்திற்கு 45 நாட்களுக்கு முன் திருமணமாகாத பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

பயனாளி:

திருமணமாகாத பெண்கள்

பயன்கள்:

பணம் நன்மை

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

பொது சேவை மையம் மூலம்

பார்க்க