மூடு

இணையவழி சேவைகள் (எங்கேயும் எப்போதும்) – வட்டார போக்குவரத்து

  • ஓட்டுனர் பழகுனர் உரிமம் மனு முன்பதிவு
  • கோரிக்கைப் பதிவு
  • கோரிக்கை நிலவரம்
  • நிர்வாக எல்லை அறிய
  • ஓட்டுனர் உரிமம் சேவை முன்பதிவு
  • இன்றைய ஆரம்ப வாகன பதிவு எண்
  • வாகன எண் முன்பதிவு படிவம்

பார்க்க: http://tnsta.gov.in/transport/

வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம்-செங்கல்பட்டு

வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம்-செங்கல்பட்டு
இடம், இருப்பிடம் : வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம்-செங்கல்பட்டு | மாநகரம் : செங்கல்பட்டு | அஞ்சல் குறியீட்டு : 603001