மூடு

சான்றிதழ் மெய்த்தன்மை சரிபார்ப்பு

வருவாய்த்துறை சான்றிதழ்கள், உதாரணமாக

    • வருமான சான்றிதழ்

<liசாதி சான்றிதழ்

  • பிறப்பிட சான்றிதழ்
  • முதல் பட்டதாரி சான்றிதழ்

 

போன்ற அனைத்து வகையான சான்றிதழ்களின் மெய்த்தன்மை அறிந்து கொள்ள….

பார்க்க: https://edistricts.tn.gov.in/revenue/verifyCertificate.html

மாவட்ட ஆட்சியரகம்

மாவட்ட ஆட்சியரகம், செங்கல்பட்டு
இடம், இருப்பிடம் : மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகம், செங்கல்பட்டு | மாநகரம் : செங்கல்பட்டு | அஞ்சல் குறியீட்டு : 603001