மூடு

வேளாண்மைத்துறை

வேளாண்மைத்துறை

துறை அமைப்பு

நோக்கம்

 • சாகுபடி பரப்பில் தொழில் நுட்பங்களை புகுத்தி உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்கச் செய்தல்..
 • சாகுபடி பரப்பில் உற்பத்தி திறனை அதிகரிப்பதன் மூலம் விளைபொருள் உற்பத்தியை இருமடங்காக்குதல்.
 • சாகுபடி பரப்பில் விளைந்த விளை பொருட்களை மதிப்புக்கூட்டுதலின் மூலம்  சந்தை விலையை அதிகரித்து விவசாயிகளின் வருமானத்தை மும்மடங்காக்குதல்.

செயல்பாடுகள்

  • வேளாண்மை விரிவாக்கத்திட்டத்தின் மூலம்  கிராம விவசாயிகளிடையே புதிய தொழில் நுட்பங்களை செயல் விளக்கங்கள் மூலமாக தெரிவித்தல்.
  • விவசாயிகளுக்கு தரமான இடுபொருட்களான விதைகள் நுண்Qரங்கள் உயிர் உரங்கள் உயிரியல் கட்டுப்பாட்டுக் காரணிகள் பண்ணை கருவிகள், பண்ணை இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகள் ஆகியவற்றை மானிய விலையில் விவசாயிகளுக்கு வேளாண்மை விரிவாக்க மையங்கள் மூலமாக வழங்குதல்..
  • விவசாயிகளை புதிய தொழில் நுட்பங்களான நெல்லில் திருந்திய நெல் சாகுபடி, கரும்பில் திருந்திய நெல் சாகுபடி மற்றும் பயறு வகைகளில் திருந்திய பயறு சாகுபடி தொழில் நுட்பங்களை கடைபிடிக்க ஊக்குவித்தல்.
  • விவசாயிகளை சிக்கன நீர்பாசன நுண்ணீர் அமைப்புகளான சொட்டுநீர், தெளிப்பு நீர் மற்றும் மழைத்தூவுவான் கருவிகளை பயன்படுத்திட ஊக்குவித்தல்.
  • விவசாயிகளை அறிவிக்கை இடப்பட்ட பயிர்களில் பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் இணைந்து பயிர் காப்பீடு செய்து இழப்பில் இருந்து பாதுகாத்துக்கொள்ள ஊக்குவித்துக்கொள்ளல்.
  • கூட்டுப்பண்ணைய திட்டத்தில் பண்ணைக்கருவிகள் வழங்கப்பட்டு கூட்டுப்பண்ணையத்தின் மூலமாக சிறு குறு விவசாயிகளின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துதல்.

முக்கியத் திட்டங்கள் – (PDF – 183 KB)

மாவட்ட அளவில் முக்கிய அலுவலர்களின் தொடர்பு விவரம்

மாவட்ட அளவில் தொடர்பு
வ.எண். பதவி தொலைபேசி எண். No முகவரி
1 வேளாண்மை இணை இயக்குநர்   044-27428391 வேளாண்மை இணை இயக்குநர் அலுவலகம், செங்கல்பட்டு – 603 001.
2 வேளாண்மை துணை இயக்குநர், (மாநிலத்திட்டம் மற்றும் மத்தியதிட்டம் ) 044-27428391  வேளாண்மை இணை இயக்குநர் அலுவலகம், செங்கல்பட்டு – 603 001.
3 வேளாண்மை துணை இயக்குநர், மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர், (வேளாண்மை)  044-27428391

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,செங்கல்பட்டு – 603 001.

வட்டார அளவில் முக்கிய அலுவலர்களின் தொடர்பு விவரம் – (PDF – 118 KB)

தகவல் அறியும் உரிமைச்சட்டம் தொடர்பாக

வேளாண்மை துணை இயக்குநர், (மாநிலத்திட்டம் மற்றும் மத்தியதிட்டம் )
பொது தகவல் அலுவலர், (திட்டப்பிரிவு)
தொலைபேசி எண். 044-27428391

ஆட்சி அலுவலர்,
பொது தகவல் அலுவலர், (பணி நிர்வாகம்)
தொலைபேசி எண். 044-27428391