மூடு

ஆட்சேர்ப்பு

ஆட்சேர்ப்பு
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
ஈப்பு ஓட்டுநருக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகு, ஈப்பு ஓட்டுநருக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

16/02/2023 08/03/2023 பார்க்க (2 MB) விண்ணப்பப் படிவம் (619 KB)
ஒப்பந்த அடிப்படையில் செவிலியர் பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

ஒப்பந்த அடிப்படையில் செவிலியர் பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

12/01/2023 27/01/2023 பார்க்க (478 KB) செவிலியர் விண்ணப்ப படிவம் (654 KB)
சட்டம் சார்ந்த நன்னடத்தை அலுவலர் பதவிக்கான விண்ணப்பப் படிவம்

சட்டம் சார்ந்த நன்னடத்தை அலுவலர் பதவிக்கான விண்ணப்பப் படிவம்

சமூகப் பாதுகாப்புத்துறை
மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு – செங்கல்பட்டு

10/11/2022 30/11/2022 பார்க்க (63 KB) விண்ணப்பப் படிவம் (244 KB)
அரசினர் சிறப்பு இல்லத்தில் உளவியலாளர் பணியாளர்கள் தேர்விற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு

அரசினர் சிறப்பு இல்லத்தில் உளவியலாளர் பணியாளர்கள் தேர்விற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு

24/08/2022 12/09/2022 பார்க்க (146 KB) Applicaton Form (126 KB)
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் (One Stop Centre) காலியாக உள்ள தற்காலிக தொகுப்பூதிய அடிப்படையிலான காலிப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாடு, சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறையின் கீழ் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் (One Stop Centre) காலியாக உள்ள தற்காலிக தொகுப்பூதிய அடிப்படையிலான காலிப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.

27/07/2022 10/08/2022 பார்க்க (384 KB)
சமூகப் பாதுகாப்புத் துறை – உதவியாளருடன் கலந்த கணினி இயக்குபவர் பதவிக்கான விண்ணப்பப் படிவம்

சமூகப் பாதுகாப்புத் துறை – உதவியாளருடன் கலந்த கணினி இயக்குபவர் பதவிக்கான விண்ணப்பப் படிவம்

12/07/2022 25/07/2022 பார்க்க (517 KB) APPLICATION FORM_TAMIL (498 KB)
குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சங்கத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சங்கத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

11/01/2022 25/01/2022 பார்க்க (261 KB)
செங்கல்பட்டு மாவட்ட குழந்தைகள் நலக்குழு தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர் பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

செங்கல்பட்டு மாவட்ட குழந்தைகள் நலக்குழு தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர் பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

07/12/2021 21/12/2021 பார்க்க (318 KB) CWC Chaiperson and members Application – Press News-Tamil (21 KB)
செங்கல்பட்டு மாவட்ட இளைஞர் நீதி குழுமத்திற்கு சமூக நல உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்படுவதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

செங்கல்பட்டு மாவட்ட இளைஞர் நீதி குழுமத்திற்கு சமூக நல உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்படுவதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

07/12/2021 21/12/2021 பார்க்க (21 KB) Chengalpet JJB Members Application (216 KB)
அரசினர் சிறப்பு இல்லத்தில் உளவியலாளர் பணியாளர்கள் தேர்விற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு

அரசினர் சிறப்பு இல்லத்தில் உளவியலாளர் பணியாளர்கள் தேர்விற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு

01/02/2021 15/02/2021 பார்க்க (254 KB)